46. Una Regata: Održan radni sastanak

Dana 25.12.2017. održan je pripremni radni sastanak sa načelnikom Općine Bosanska Krupa, gosp. Halitovićem, a u vezi organizacije 46. Internacionalne turističke Una regate koja će se održati u periodu od 25. – 28. 07. 2018. godine.

Nakon prvog zajedničkog radnog sastanka koji je održan sa predstavnicima Gradske uprave Bihać i Općine Bosanska Krupa, te pojedinačnih radnih sastanaka definirani su pravci, tj. smjernice u vezi promocije, organizacije i same realizacije ove zahtjevne manifestacije gdje ćemo u narednom periodu definirati i nosioce pojedinih aktivnosti.

Planirano je da se u mjesecu januaru 2018. godine održi prva press konferencija nakon čega ćemo krenuti u realizaciju aktivnosti vezanih za organizaciju iste sa ciljem i željom da naredna Una regata bude organizirana na što boljem i kvalitetnijem nivou.