Korporativno upravljanje u privrednim društvima

U okviru aktivnosti na poboljšanju korporativnog upravljanja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala Federacije BiH, u poduzetničkom centru Networks u Sarajevu je organizovana dvodnevna tematska radionica s predstavnicima privrednih društava, resornim ministarstvima i drugim interesnim stranama poput što su nevladinih organizacija, poslovnih asocijacija i međunarodnih institucija u BIH.

Na poziv premijera Vlade FBIH na radionici su učestvovali direktor JP Nacionalni park Una d.o.o. Bihać Amarildo Mulić i predsjednik Nadzornog odbora Ante Marjanović.

 

Radionicu je posjetio i premijer Vlade FBiH Fadil Novalić, a na kojoj je razgovarano o inovacijama i razvoju tehnologije i važnosti da privredna društva u kojima Federacija BiH ima vlasništvo imaju čak trećinu ukupnog kapitala svih privrednih društava u Federaciji, te su samim tim veoma važan faktor u razvoju ekonomije.

Na samom početku predstavnici privrednih društava su prezentirali svoje poslovanje u proteklih nekoliko godina. Priliku da predstavi JP NP Una d.o.o. Bihać je imao direktor ovog preduzeća Amarildo Mulić. Kao najmanje društvo koje je uzelo učešće na ovoj radionici, prezentacija i prikazani rezultati poslovanja JP NP Una d.o.o. Bihać od osnivanja do kraja protekle poslovne godine, privukli pažnju prisutnih.

Jedan od ciljeva radionice je stvaranje kvalitetne platforme za diskusiju i razmjenu mišljenja svih učesnika, te zajedničko definisanje pravaca daljih aktivnosti i usvajanja novih znanja.