„SLUŽIMO KROZ PRIJATELJSTVO!“

Danas je u prostorijama Nacionalnog parka „Una“ potpisan Sporazum o poslovnoj suradnji između Regionlanog kluba IPA Unsko-sanskog kantona i JP Nacionlani park „Una“. d.o.o. Bihać.

Sporazum su potpisali direktor Nacionalnog parka „Una“, d.o.o. Bihać, Amarildo Mulić, mag.oec i predsjednik Regionalnog kluba IPA Unsko-sanskog kantona, Šero Družić, mr.sci.

IPA (International Police Association) - Međunarodno policijsko udruženje je strukovna organizacija policajaca – udruženje, osnovano 1950. godine, koja okuplja više od 400.000 članova organiziranih u 65 država širom svijeta, te kao takva predstavlja nejveće policijsko udruženje na svijetu. Pod motom „Služimo kroz prijateljstvo“ djeluje s ciljem širenja prijateljstva i unapređenja policijske struke.

Klub IPA Unsko-sanskog kantona je nevladina, vanstranačka i neprofitabilna organizacija koja djeluje na području koje pokriva Uprava policije USK-a, a zasnovana je principima iz Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima usvojenoj od strane Generalne skupštine Ujedinjenih naroda 1948. godine.

Dogovoreno je da će se suradnja između ostalog ostvariti putem uzajamne podrške u provođenju marketinških aktivnosti, pripremanju projekata od zajedničkog interesa i ostalih aktivnosti s ciljem postizanja kvalitete planiranih rezultata.

Ukoliko želite postati član Kluba IPA Unsko-sanskog kantona možete se prijaviti na telefone 037 60 319 4414 ili 387 61 799 177 ili putem e-mail adrese rk.ipa.usk@outlook.com.