Prvo vodovod, a onda asfalt !?

U iščekivanju izgradnje planiranog i ranije najavljenog vodovoda čija trasa ide postojećim makadamskim putem Orašac-Ćelije-Štrbački buk, nakon toga planirane rekonstrukcije odnosno asfaltiranja istog puta, a kako bismo provodili logičan slijed radova, JP Nacionalni park "Una" Bihać je prinuđeno i ove turističke sezone organizirati režim prometovanja prema Štrbačkom buku u uvjetima kakvi su bili i ranijih godina. Kao i pred svaku turističku sezonu, nakon jeseni i zime, niske temperature i padavine dodatno oštećuju ionako lošu podlogu i na brojnim mjestima usku makadamsku putnu komunikaciju od Orašca prema Štrbačkom buku.

Uvidjevši da polaganje cijevi za navedeni vodovod neće biti završeno u planirano vrijeme, a isto tako da nećemo na vrijeme dobiti potrebna odobrenja za izgradnju puta Orašac-Ćelije za što su osigurana financijska sredstva od strane Vlade Federacije BIH, bili smo prinuđeni kao i proteklih godina angažirati izvođača radova na nasipanju i ravnanju puta prema Štrbačkom buku, prvenstveno iz pravca Orašca ali i dionice od Gorjevca. Nakon provedene procedure javne nabavke radovi na nasipanju puta i saniranju udarnih rupa će započeti početkom iduće sedmice. Zbog gore navedenih razloga i probijanja planiranih rokova za izgradnju vodovoda, a potom i asfaltiranja puta, za ovu sezonu su predviđena značajnija sredstva i saniranje puteva prema Štrbačkom buku će se vršiti u više navrata nego ranijih godina tokom turističke sezone. Nadamo se da će vodovod početkom jeseni proći kroz Ćelije prema Štrbačkom buku, onda će za njim i asfalt, a udarne rupe će ostati samo nemilo sjećanje na vrijeme početaka, posebno vrijeme prije uspostave NP Una.

Dakle, prvo voda, a onda asfalt !