22.april Dan planete zemlje obilježen podizanjem ekološke svijesti „Eko kviz-om"

U organizaciji  Društva za stvaranje kulture čuvanja i zaštiti rijeke Une „Unski smaragdi“ i JP Nacionalni park „Una“ d.o.o. Bihać obilježen je Dan planete Zemlje pod motom „ZAŠTITIMO NAŠU VRSTU“, kao što se to tradicionalno i obilježava svake godine 22. Aprila.

Cilj ovog događaja je podizanje ekološke svijesti, educiranje i motiviranje kako  građana  tako i djece da se aktivno uključe u borbu za očuvanje planete Zemlje, a održani su uz podršku JP Pedagoški zavod  USK-a, Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva USK-a, BH Telecoma, te osnovnih škola sa područja Unsko sanskog kantona.

Samim tim ove godine kao i svake prethodne upriličen je tradicionalni EKO KVIZ u svim osnovnim školama općina/gradova USK-a.

U Gradu Bihaću je EKO KVIZ upriličen u JU „Srednja mašinsko - saobraćajna škola:

Prvo mjesto osvojila je O.Š. „Prekounje“

Drugo  mjesto osvojila je O.Š. „ Harmani II“ i

Treće mjesto osvojila je O.Š. „Harmani I“             

 

U Gradu Cazinu je EKO KVIZ upriličen u JU O.Š. „Gornja Koprivna“:

Prvo mjesto osvojila je O.Š. „Gornja Koprivna“

Drugo mjesto osvojila je O.Š. „Cazin II“ i

Treće mjesto osvojila je O.Š. „Ćoralići“

 

U Općini Bužim je EKO KVIZ upriličen u JU O.Š. „ Suljo Mirvić“ Konjodor:

Prvo mjesto osvojila je O.Š. „ Suljo Mirvić“ Konjodor

Drugo mjesto osvojila je O.Š. „Mirsad Salkić“ Čava

Treće mjesto osvojila je O.Š „Bužim“

 

U Općini Bosanski Petrovac je EKO KVIZ upriličen u JU O.Š. „Ahmet Hromadžić“ Bosanski Petrovac:

Prvo mjesto osvojila je  učenica Nejla Kartal

Drugo mjesto osvojila je učenica Azra Hukić

Treće mjesto osvojila je učenica Nejla Zukančić

 

U Općini Bosanska Krupa je EKO KVIZ upriličen u JU O.Š.“Prva osnovna škola“:      

Prvo mjesto osvojila je O.Š.“ Prva osnovna škola“Bosanska Krupa

Drugo mjesto osvojila je O.Š. „ Otoka“

Treće mjesto osvojila je O.Š. „Druga osnovna škola“

 

U Općini Ključ je EKO KVIZ upriličen u JU O.Š. „Sanica“:

Prvo mjesto osvojila je O.Š.“Sanica“

Drugo mjesto osvojila je O.Š. „ Ključ“

Treće mjesto osvojila je O.Š. „ Velagići“

 

U Općini Sanski Most je EKO KVIZ upriličen u JU O.Š.“Fajtovci“:

Prvo mjesto osvojila je O.Š.“Fajtovci“

Drugo mjesto osvojila je O.Š. „5.Oktobar“

Treće mjesto osvojila je O.Š. „Skender Kulenović“

 

U Općini Velika Kladuša je EKO KVIZ upriličen u JU O.Š. „Podzvizd“:

Prvo mjesto osvojila je O.Š. „Prva osnovna škola Velika Kladuša“ 

Drugo mjesto osvojila je O.Š. „Podzvizd“