Alen Islamović u posjeti JP NP "Una"

Danas je Upravu Javnog preduzeća Nacionalni park „Una“ posjetio naš sugrađanin, poznati estradni umjetnik, Alen Islamović. Tokom posjete razgovaralo se o narednom periodu i planiranim aktivnostima. Alen Islamović je dao svoju punu podršku aktivnostima NP Una, kao i Društvu za stvaranje kulture čuvanja i zaštitu rijeke Une „Unski Smaragdi“, te će se aktivno uključiti u obilježavanje 17. maja - Dana rijeke Une. Uskoro više informacija o samom programu obilježavanja i planiranim aktivnostima.