Kontakt

Ured direktora JP NP „Una“ d.o.o.
Adresse: Bosanska 17d, 77 000 Bihać, Bosna i Hercegovina
Tel/Fax: +387 37 221 528
e-mail: info@nationalpark-una.ba
Služba za razvoj turizma, marketing i prodaju
Adresse: Bosanska 17d, 77 000 Bihać, Bosna i Hercegovina Bosna i Hercegovina
Tel/Fax: +387 37 221 528
e-mail: marketing.jp.np.una@gmail.com
Služba za javne nabavke
Adresse: Bosanska 17d, 77 000 Bihać, Bosna i Hercegovina
Tel/Fax: +387 37 221 528
e-mail: nabavke.jp.np.una@gmail.com
Arbeitszeit: 08:00h - 16:30h
Wo finden Sie uns?