Razglednice sa Une - Traditional Handicrafts

 

Tkanje bosanskog ćilima, ponjava i drugih odjevnih i ukrasnih predmeta, tradicija je koju su kroz stoljeća očuvale žene u dolini rijeke Une. S koljena na koljeno ovo umijeće je prenošeno te i danas ove rijetke rukotvorine ukrašavaju brojne kuće, ali i izazivaju oduševljenje turista koji dolaze uživati u svemu onom što se u Nacionalnom parku Una nudi.

Svaka rukotvorina, svaki suvenir, priča je za sebe, priča o nekom davnom vremenu koje i danas, zahvaljujući njegovanju tradicije, nije palo u zaborav, već traje i živi.