Javni poziv za izbor najljepšeg dvorišta u NP Una

 

Pozivamo sve zainteresirane građane sa područja Nacionalnog parka „Una“ odnosno iz mjesnih zajednica Martin Brod, Kulen Vakuf i Orašac, da prijave svoja dvorišta na takmičenje za izbor „Najljepše uređenog dvorišta u Nacionalnom parku Una“.

Odluku o izboru najljepše uređenog dvorišta donosi direktor na prijedlog Komisije koju će imenovati u tu svrhu, a koja će obići prijavljena dvorišta, sačiniti fotodokumentaciju i ocijeniti ih prema sljedećim kriterijima:

- Održavanje i urednost dvorišta;
- Uloženi trud, izbor i njegovanje biljaka;
- Poštivanje tradicije i elemenata našeg podneblja;
- Ukupni estetski dojam.

Za najljepše dvorište dodijelit će se tri novčane nagrade: prva, druga i treća u sljedećim iznosima:

I nagrada 1.000,00 KM                                    
II nagrada 600,00 KM                                
III nagrada 400,00 KM    

Svoje prijave možete poslati putem prijavnog obrasca koji možete preuzeti sa web stranice JP Nacionalnog parka „Una“: http://nationalpark-una.ba/bs/dokumenti.php?id=2 ili u uredu JP Nacionalnog parka „Una“ doo Bihać u ulici Bosanska 1.

Prijava treba da sadrži:

  1. Ime i prezime podnosioca prijedloga;
  2. Ime i prezime osobe u čijem vlasništvu se nalazi predloženo dvorište;
  3. Adresu, kontakt-telefon, e-mail adresu.

Zahtjevi se predaju putem pošte ili na protokolu JP Nacionalnog parka „Una“, ulica Bosanska 1, sa naznakom za javni poziv za izbor najljepšeg dvorišta u Nacionalnom parku „Una“.

Javni poziv ostaje otvoren do 15. 07. 2018. godine.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u uredu JP Nacionalni park „Una“ doo Bihać ili putem telefona 00387 37 221 528.

Želja nam je da bar na trenutak istaknemo u prvi plan ljude koji su odlični primjeri kako neko ličnim angažovanjem može doprinijeti da se njihovi najbliži, komšije i turisti koji svake godine u sve većem broju posjećuju područje Nacionalnog parka „Una“ osjećaju prijatnije, a samim tim budu i mnogo raspoloženiji te da podijele ljepotu sa drugima.

 

Unaprijed vas se zahvaljujemo na vašim prijavama i učešću u ovom projektu  odnosno akciji, jer time doprinosite ugodnoj i ljepšoj životnoj sredini, a isto tako smo uvjereni da ćete učešćem na ovom takmičenju pored nagrada ponijeti i pozitivne emocije i energiju.

 

NAPOMENA: Minimalan broj za realizaciju ovog projekta JP NP „Una“ je 10 učesnika, odnosno prijava za izbor najljepše uređenog dvorišta u području NP „Una“.

 

 

 

                                                                                                   Direktor

                                                                            JP Nacionalnog parka „Una“ doo Bihać

                                                                                              Amarildo Mulić