Projekat SavaTIES-planiranje na pilot područjima

Invazivne strane vrste jedna su od dvije najveće prijetnje bioraznolikosti u svijetu i predstavljaju ogromnu ekološku, ekonomsku i zdravstvenu opasnost. Sava TIES projekt posebnu pažnju posvećuje pronalasku najučinkovitjih metoda upravljanja najinvazivnijim biljkama na području sliva rijeke Save.Falopia bohemica x u Račiću

U toku sljedeće tri godine, na sedam pilot područja u četiri zemlje, testirat će se učinkovitost i trošak različitih metoda suzbijanja invazivnih stranih biljaka u regiji. Odabrana pilot područja nalaze se unutar zaštićenih područja: Park prirode Ljubljansko Barje (Slovenija), Zaštićeno područje Odransko polje (Hrvatska), Park prirode Lonjsko Polje (Hrvatska), Nacionalni park Una (Bosna i Hercegovina), Tišina (Bosna i Hercegovina), Specijalni rezervat prirode Zasavica (Srbija) i Specijalni rezervat prirode Obedska Bara (Srbija).

Falopia bohemica x

U septembru 2018. godine predstavnici Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode AP Vojvodine (Srbija),  vodećeg partnera u provedbi ove projektne aktivnosti, zajedno s upraviteljima zaštićenih područja, posjetili su svih sedam područja na kojima će se testirati pilot mjere.

Upravitelji zaštićenih područja, najbolje upoznati s problematikom lokalnih invazivnih stranih biljaka, predložili su najmanje dva testna područja na kojima će se suzbijati takve vrste te promatrati revitalizacija staništa. S ciljem ocjene učinikovitosti pilot mjera promatrat će se biofizički i ekonomski parametri. 

Nakon terenskog obilaska područja, razvijen je predložak za planiranje provedbe pilot mjera u svrhu usporedbe rezultata biofizičke učinkovitosti i troškova provedenih mjera. Predložak sadrži indikatore o potrebnim alatima, opremi, ljudskim resursima i učinkovitosti te će pružiti korisne informacije koje će se moći koristiti u primjeni aktivnosti suzbijanja invazivnih stranih biljaka i na drugim područjima obraslim invazivnim biljkama u dunavskoj regiji.

Rezultati pilot aktivnosti koristit će se kao ulazni podaci za smjernice poboljšanja međusektorskih politika, osvješćivanje dionika te će biti predstavljeni ključnim donositeljima odluka.