3. Sastanak partnera Sava TIES projekta

Treći sastanak partnera Sava TIES projekta održat će se 13. i 14. marta 2019. godine u Specijalnom rezervatu prirode Zasavica, Sremska Mitrovica u Srbiji. Domaćin skupa je Pokret gorana Sremska Mitrovica. Partnerima će biti predstavljeni te će imati priliku raspravljati o najnovijoj verziji Protokola za kartiranje i monitoring invazivnih stranih biljaka, završnoj verziji Plana za uključivanje dionika te će međuostalom partneri moći saznati korisne smjernice koje će im pomoći u organizaciji radionica za lokalne dionike u svojim zemljama.