Nastavljamo sa naučno istraživačkim projektima velikih zvijeri u Nacionalnom parku

Nacionalni park " UNA" nastavlja sa naučno istraživačkim projektima velikih zvijeri u Nacionalnom parku. Od početka operativne uspostave Parka tj. od druge polovine 2011. godine do danas označili smo i pratili dva odrasla medvjeda mužjaka koji su dobili imena "LJUTOČ" BH 001 i "BUK" BH 002.
25.06.2019. godine smo uhvatili i uz stručnu pomoć eksperta za divlje zvijeri Slavena Reljića iz Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, označili sa GPS ogrlicom još jednog medvjeda mužjaka koji je dobio ime " UNAC" BH 004 i čije kretanje u naredne dvije godine ćemo stručno pratiti. Nakon nepuna 24 sata  na drugoj lokaciji u NP Una uhvaćen je još jedan medvjed  mužjak sa kojim je ponovljena ista standardna procedura kao i sa Uncem. Ovaj 210 kg težak mužjak dobio je ime GRMEČ BH-005. Oba medvjeda su zdrava i tjelesno vrlo jaka, a narednih dana ćemo dobiti više podataka o njihovom kretanju.
Ovakvim aktivnostima i projektima pokazujemo i dokazujemo rejting i kapacitete Nacionalnog parka " UNA", kako u istraživanju vrsta i staništa, tako i kroz razvoj turističke djelatnosti kao sekundarne u našem radu.
Medvjedima UNCU i GRMEČU želimo zdrav i dug medvjeđi život gdje god da im je životni prostor.