Projekat „Istraživanje, inventarizacija i kartiranje gljiva Nacionalnog parka Una“

Projekat „Istraživanje, inventarizacija i kartiranje gljiva Nacionalnog parka Una“ je prijavljen na Javni konkurs Fonda za zaštitu okoliša F BiH za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2021. godinu, a prema rezultatima Javnog konkursa prihvaćen je u potpunosti. Vrijednost projekta je 80.000,00 KM.

Cilj projekta je utvrditi koje vrste gljiva žive na području Nacionalnog parka Una, njihovu koegzistenciju sa okolišem i rasprostranjenost, te na temelju rezultata predložiti mjere zaštite staništa gljiva.

S tim u vezi, danas je održan prvi sastanak sa projektnim timom. Implementacija projekta će se organizirati kroz tri radna tima. Projektni, ekspertni i terenski tim.

 

Operativni projektni tim (OTim) čine:

 1. Mr.sc. Amarildo Mulić, direktor NP Una
 2. Šemsudin Bajrić, dipl.ecc., voditelj projekta i voditelj OTima
 3. Prof.dr.sc. Vildana Alibabić, stručni suradnik, Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću
 4. Prof.dr.sc. Samir Đug, stručni suradnik, Prirodoslovno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu
 5. Dipl.ecc. Rejhana Hadžić, uprava NP Una, voditelj subtima za operativno-tehničke poslove
 6. Dipl.ing.šum. Emir Delić, uprava NP Una, voditelj subtima za terenski rad

 

Ekspertni tim (ETim) čine:

 

 1. Šemsudin Bajrić, dipl.ecc., voditelj projekta i voditelj OTima
 2. Prof.dr.sc. Vildana Alibabić, stručni suradnik, Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću
 3. Prof.dr.sc. Samir Đug, stručni suradnik, Prirodoslovno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu
 4. Prof.dr.sc. Zemira Delalić, stručni suradnik, Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću

 

Terenski tim (TTim) 

 1. Terenski tim (TTim) je tim zadužen za terenski rad. TTim će imati ukupno oko 15 osoba i čine ga, pored ETima, gljivari, studenti Univerziteta u Bihaću ili mlađi zainteresirani istraživači i suradnici JP NP Una.

 

Rok za završetak projekta je april 2023. godine.