Saradnja NP Una sa Općinom Bosanski Petrovac

Nakon više od šest godina postojanja Nacionalnog parka Una kao zaštićenog područja od značaja za Federaciju BIH, stvorili su se uslovi za uspostavljanje saradnje sa širom društvenom zajednicom, a jedan od ciljeva uprave JP Nacionalni park „Una“ d.o.o. Bihać u tom smjeru je saradnja sa općinama Unsko sanskog kantona, kao i Livanjskog kantona.

U nizu planiranih sastanaka jučer je održan prvi sastanak u Općini Bosanski Petrovac sa načelnikom Zlatkom Hujićem i saradnicima.

Direktor Nacionalnog parka Una Amarildo Mulić je upoznao Načelnika o dosadašnjem radu, rezultatima i planovima NP Una. Istaknuto je kako se pored postojećih problema Nacionalni park Una sve više razvija u turistički centar Unsko sanskog kantona odnosno prepoznatljivu turističku destinaciju ovog dijela BIH sa značajnim turističkim potencijalima. Uprava NP Una je grubom analizom stanja u okruženju NP-a došla do zaključaka kako postoje brojni turistički potencijali oko NP Una, a nisu dovoljno ili nikako valorizirani i iskorišteni kroz sektor turizma. Općina Bosanski Petrovac ima potencijala koji su nedovoljno poznati na lokalnom nivou, a kamoli na turističkom tržištu pa su samim tim vrlo malo ili nikako iskorišteni. S tim u vezi ispred uprave NP Una su izneseni konkretni prijedlozi za uspostavljanje saradnje na obostranu korist. Naglašena je važnost veze između zaštite prirode i turzma u kojoj je ona prva uvijek treba biti primarna zadaća, ali ne samo u zaštićenim područjima nego općenito, a zbog globalne potrebe za njenom zaštitom i korištenjem za određene dobrobiti na održiv način.

Načelnik Hujić je pozdravio i prihvatio inicijativu NP Una i dao određene prijedloge i smjernice koje su od interesa za Bosanski Petrovac.

Zaključeno je i dogovoreno da se narednom periodu odnosno do proljeća ove godine zajednički identificiraju turističke atrakcije na području Općine, a koje zadovoljavaju minimalne uslove za stavljanje u turističku ponudu i ne zahtijevaju značajnija ulaganja te kao takva stave u turistički promet i spoji ponuda NP Una sa određenom ponudom na području Općine Bosanski Petrovac.

Ova godina će se iskoristiti i za zajedničko djelovanje kroz izradu i apliciranje zajedničkih turističkih projekata na raspoložive fondove u cilju ostvarivanja dugoročnih ciljeva kojima će se inicirati razvoj turizma u ovoj općini i stvoriti općenito bolja poslovna klima za razvoj privrede, kako Bosanskog Petrovca tako i cijelog Unsko sanskog kantona.