POZIV

Poštovani,

Obavještavamo Vas da je u pripremi turistička brošura Nacionalnog parka Una s kojom ćemo nastojati objediniti ponudu smještaja sa područja Nacionalnog parka Una, Grada Bihaća, kao i Unsko-sanskog kantona, te Vam ovim putem nudimo da se pronađete besplatno u istoj, te na taj način osigurate besplatnu promociju za Vaš objekt i usluge koje nudite.

Da biste bili istaknuti u pomenutoj brošuri, uvjet je da ste registrovani pružalac usluga smještaja (bez obzira na kategoriju), te ukoliko želite da budete uvršteni u ponudu, ovom prilikom Vas molimo da nam dostavite dokaz o registraciji Vašeg objekta putem e-maila: marketing.jp.np.una@gmail.com ili u prostorije uprave NP Una.

Ukoliko ne dostavite dokaz o registraciji, nažalost ćemo biti primorani da Vas izostavimo iz pomenute brošure, kao i sa WEB stranice Nacionalnog parka Una.

Rok za dostavu je 10. mart 2018. godine, što je ujedno i krajnji rok.

Zahvaljujemo se na razumijevanju i nadamo se budućoj suradnji.

S poštovanjem,

Nacionalni Park "Una" d.o.o.
Bosanska 1, 77 000 Bihać
Bosna & Hercegovina

Office: +387 37 221 528
Web: www.nationalpark-una.ba
Facebook: www.facebook.com/UNA.nacionalni.park