Finalno takmičenje - Eko kviz “UNA I EKOLOGIJA – EKOBIS 2018”

 

U organizaciji “Unskih smaragda”, a u saradnji sa Nacionalnim parkom “Una”, Pedagoškim zavodom USK-a i Privrednom komorom USK-a, Unski smaragdi su doveli do kraja i ovogodišnje takmičenje Eko kviza “Una i ekologija – EKOBIS 2018”.

U sklopu šesnaestog Međunarodnog sajma EKOBIS - 2018, održano je finalno takmičenje gdje su učešće uzeli pobjednici kantonalnog takmičenja, i to Bosanska Krupa: J.U. “Prva osnovna škola”  Bos. Krupa, zatim Bužim: O.Š. “Konjodor” Bužim i  Ključ: O.Š. “Sanica” Ključ.

Program EKO KVIZA “UNA I EKOLOGIJA – EKOBIS 2018”, vodila su djeca dječijeg ekološkog parlamenta Unskih smaragda, dječija ekološka gradonačelnica Emina Šabić i dogradonačelnica Dalila Majetić. Prije samog takmičenja upriličena je projekcija dokumentarnog filma “Plavo srce” koji govori o borbi za očuvanje rijeka. Film jasno prikazuje da je borba za očuvanje rijeka teška, da ponekad gubimo, ali i da ujedinjeni sve češće pobjeđujemo. Više od 300 hidroenergetskih projekata je planirano u Bosni i Hercegovini, na skoro svim našim rijekama. Takvi projekti donose korist samo pojedincima, dok javnost od njih ima štetu po prirodu, ljude i ekonomiju. Ovim filmom smo korak bliže da problematiku hidroelektrana predstavimo svjetskoj javnosti. Ohrabrujuće je što se sve više zajednica budi i glasno bori za očuvanje onog najvrednijeg što imaju - pitkih i očuvanih rijeka. Slijedimo njihov primjer.

U takmičarskom dijelu programa najuspješnija je bila ekipa O.Š. “Sanica” iz Ključa sa osvojenih 300 bodova, zatim ekipa O.Š. “Prva osnovna škola” iz Bosanske Krupe sa 290 bodova i ekipa O.Š. “Konjodor” iz Bužima sa osvojenih 270 bodova.

Svim učenicima su uručene diplome i nagrade za ostvareni uspjeh. Uz čestitke i zahvalnost školama učesnicama svih takmičenja eko kviza, želimo vam se još jednom zahvaliti i poručiti da ostanete šampioni zaštite prirode, motiv i inspiracija drugima u svom jedinstvenom ekološkom obrazovanju, jer to samo vi možete.

 

“Neka naše vrijeme bude zapamćeno po buđenju novog poštovanja za život na planeti Zemlji!”