Nacionalni park Una i turistički privrednici - Analiza turističke sezone 2018

Dana 02.11.2018. godine u prostorijama Privredne komore USK-a, na inicijativu Nacionalnog parka Una, održan je sastanak sa turističkim djelatnicima s područja Nacionalnog parka Una i grada Bihaća. Glavne teme sastanka bile su:

1. Analiza turističke sezone 2018.

2. Utjecaj migrantske krize na turistička kretanja na području Grada Bihaća i USK-a

3. Razno

Po završetku sastanka došlo je do saznanja da svi turistički djelatnici, koji su se odazvali sastanku, dijele isto mišljenje i susreću se sa istim problemima. Turistička sezona 2018. za većinu turističkih djelatnika, kao i J.P. Nacionalni park Una, bila je uspješna kada se govori o povećanju broja posjeta, međutim primjetni su elementi koji otežavaju poslovanje i koji iziskuju sve veći angažman turističkih djelatnika, a cjelokupni ambijent poslovanja u odnosu na prethodne godine okarakterisan je kao otežan u smislu da Unsko-sanski kanton sve više postaje područje blagog rizika, i kao takav je sve više medijski izložen.

Još jedan od zaključaka sa sastanka jeste da migrantska kriza još uvijek nije u tolikoj mjeri imala utjecaj na poslovanje turističkih djelatnika, a i samog Nacionalnog parka Una, ali da su svakako vidljivi sve veći negativni utjecaji,  te ukoliko se nastavi progresija migrantske krize na ovom području, u narednom periodu će turistička privreda, a i ekonomija ovog dijela BIH, u velikoj mjeri osjetiti negativnosti i zasigurno pretrpjeti velike štete.

Turistički djelatnici i Nacionalni park Una će u narednom periodu uputiti inicijative prema Gradskom vijeću Grada Bihaća i Skupštini USK-a za organizaciju tematskih sjednica u vezi trenutnog stanja turizma, „Turizam danas, i kako dalje?“, a u cilju što bolje pripreme za naredne turističke sezone.

Također, u narednom periodu formirat će se operativni plan promocije i zajednički krenuti sa agresivnijom pozitivnom promocijom turističke destinacije Una Sana – Zemlja vodenih čarolija, prema ciljanim turističkim skupinama i tržištima.

#UnaSana
#zemljavodenihcarolija