POČETAK SURADNJE NACIONALNOG PARKA “UNA” I AQUATIKE

JP Nacionalni park “Una” i Javna ustanova Aquatika iz Karlovca potpisali su danas sporazum o suradnji. Ovaj dokument bit će polazišna tačka za buduće zajedničke projekte i promotivne aktivnosti.

AQUATIKA je slatkovodni akvarij sa sjedištem u gradu Karlovcu i jedini je u ovom dijelu Europe. U 25 akvarijskih bazena prikazano je više od 100 vrsta slatkovodnih riba, od čega čak 40-ak endemskih vrsta. Akvarij se nalazi u neposrednoj blizini Foginovog kupališta na Korani, u središtu Karlovca, kojem je Hrvatska turistička zajednica 2011. godine dodijelila nagradu Zeleni cvijet za najbolju javnu plažu na kontinentu. Kompleks akvarija su moderna, arhitektonski i krajobrazno posebno osmišljena cjelina, koja se svojom arhitekturom, posebno zelenim krovovima prirodno uklapa u okruženje rekreativne zone grada Karlovca.

- Vjerujemo da ćemo različitim zajedničkim aktivnostima uspjeti povećati broj posjeta, ali i razmjenjivati posjetitelje. Mi ćemo našim posjetiteljima promovirati Nacionalni park, a oni će Aquatiku svojim posjetiteljima. Upravo dogovaramo i za različite znanstvene suradnje. Mi kao akvarij, ali i Nacionalni park intenzivno radimo u znanstvenom sektoru. Kolege iz naše ustanove će se se baviti istraživanjima vrsta koje obitavaju u Uni, rekla je Maruškić Kulaš.

Rijeka Una izvire u Hrvatskoj i prirodna je granica između BiH i Hrvatske. Želja Nacionalnog parka Una je razvijanje unske kontinentalne rivijere koja bi se prostirala cijelim tokom rijeke, bez obzira na državnu granicu.

- Kada uzmete njen tok od otprilike 212 kilometara od izvora do ušća u Savu kod Jasenovca, u Hrvatskoj, mi možemo reći da imamo 424 riječnih obala, plaža, ada i u stvari imamo jedan veliki resurs gdje u prosjeku na kilometar do kilometar i pol imamo već razvijene turističko ugostiteljske kapacitete, naglasio je Mulić.

Prve zajedničke aktivnosti sada će biti razmjena informacija o pojedinim ponudama, a već se dogovara i znanstvena suradnja.