STAKEHOLDERI PRUŽILI PODRŠKU PROJEKTU Sava TIES

U okviru projekta „Sava TIES“ koji Nacionalni park „Una“ implementira u suradnji sa 8 drugih partnera iz Slovenije, Hrvatske, Srbije i Njemačke, na lokalnom nivou ima i suradnike koji su pokazali volju i spremnost za aktivnu suradnju u borbi protiv širenja invazivnih vrsta, kao i promociji projekta, edukaciji i podizanju svijesti javnosti o štetnosti prisustva invazivnih stranih vrsta.

Sastanci su održani sa:

  • Biotehničkim Fakultetom iz Bihaća
  • Poljoprivrednim zavodom USK-a
  • Udruženjem sportskih ribolovaca „Una“ iz Bihaća
  • Fly fishing club „Una Fly“ iz Bihaća
  • Osnovnom školom „Kulen Vakuf – Orašac“

Potaknuti projektnim aktivnostima sa Biotehničkim fakultetom iz Bihaća smo potpisali sporazum o suradnji koji već primjenjujemo, a isto tako slijedi potpisivanje sporazuma o suradnji sa Poljoprivrednim zavodom USK-a, koji će pored aktivnosti projekta „Sava TIES“ sadržavati i aktivnosti vezane za zaštitu, održavanje, istraživanje prirode i drugih  vrijednosti u Nacionalnom parku „Una“.

 

STAKEHOLDERS SUPPORT THE „Sava TIES“  PROJECT

„Sava TIES“ project is implemented by „Una“ National park in cooperation with 8 other  partners from Slovenia, Croatia, Serbia and Germany who pointed their willingnes to fight expansion of alien speces, as well as promotion of the project, education and rising of the public awareness on invasive alien speces.

Meetings were held with:

  • Biotech Faculty Bihać
  • Agricultural Institute of Una-Sana canton
  • Assotiation of the sports fishermen „Una“ from Bihać
  • Fly fishing club „Una Fly“ from Bihać
  • Primary school „Kulen Vakuf-Orašac“

Actuated by project activities with Biotech Faculty Bihać, we have signed cooperation agreement with them. This agreement is already being implemented. Next signing of the cooperation agreement is with Agricultural Institute of Una-Sana canton. Beside „Sava TIES“ project activities this agreement will contain activities related to protection, conservation, research of the nature and other values in „Una“ National park.