Posjeta predstavnika slovenske firme „Snaga“d.o.o. Nacionalnom parku „Una“

Još jedan rezultat našeg članstva u mreži Parkovi Dinarida je suradnja sa preduzećem „Snaga“ d.o.o.  iz Slovenije, čiji zaposlenici su protekle sedmice bili u posjeti uredu i destinacijama u Nacionalnom parku „Una“.

Snaga d.o.o. je najveće slovensko preduzeće za gospodarenje otpadom sa sjedištem u Ljubljani. Pored integriranog gospodarenja otpadom „Snaga“ regulira, čišćenje komunalnih javnih površina, uređuje zelene površine i igrališta, održava javne toalete, a stručna služba vodi njegu i brigu o gradskim zelenim površinama, a posebno o gradskim prirodnim parkovima Tivoli, Rožnik i Šišenski hrib.

Pored ove osnovne djelatnosti rade i na projektima, a jedan od njih je "Priroda nas povezuje - parkovi Dinarida" u sklopu kojeg je upriličena izložba fotografija na Jakopičevom šetalištu u gradskom parku Tivoli, čiji je cilj promocija zaštićenih područja članova Asocijacije „Parkovi Dinarida“, među kojima je predstavljen  i promoviran i Nacionalni park „Una“.

Fotografija kojom je predstavljen Nacionalni park "Una":

Fotografija je praćena tekstom:

Nacionalni park "Una" spoj je vrijednih prirodnih osobitosti, raznolikog i očuvanog prirodnog krajobraza iznimne ljepote, bogate kulturno-povijesne baštine i lokalnog stanovništva svjesnog vrijednosti prostora u kojem živi. Očuvanje i zaštita svih ovih vrijednosti temeljna je odrednica održivosti tradicionalnih djelatnosti i razvoja turističke privrede u ovom dijelu BiH.

 

 

 

 

 

 

 

 

Svrha posjete je bila upoznavanje sa radom Nacionalnog parka „Una“, gdje je gostima prezentiran rad i aktivnosti JP Nacionalnog parka „Una“ kada je u pitanju zaštita i očuvanje prirodnih i drugih vrijednosti, te aktivnosti, rezultati i vizije vezane za razvoj NP Una.

Razgovaralo se o dosadašnjim projektima koje implementira NP „Una“ sa partnerima i samostalno. Posebno je izdvojen projekat Sava TIES koji je novi izazov za zaposlenike našeg zaštićenog područja, stakeholdere, te širu javnost.

Projekt Sava TIES - “Očuvanje staništa sliva rijeke Save kroz međunarodno upravljanje invazivnim vrstama“ koji je regionalnog značaja, a započeo je 1. juna 2018. godine, trajaće tri godine i provoditi se na području četiri zemlje kojima protječe rijeka Sava – Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije. Cilj je pronaći učinkovito rješenje za trajno uklanjanje i suzbijanje invazivnih stranih vrsta biljaka. Na našem području će se provesti istraživanje i uklanjanje invazivne vrste pod nazivom Japanski dvornik.

Obzirom da kolege iz Slovenije već imaju iskustvo kada je ova biljka u pitanju i upravljanje invazivnim vrstama, dobili smo jako korisne informacije i preporuke.

Posjeta je rezultirala dogovorima o suradnji na budućim zajedničkim projektima vezanim za zaštitu i očuvanje prirode.