Migrantska kriza i Nacionalni park Una

Dolazak velikog broja migranata u proteklih 8 mjeseci na područje Unsko sanskog kantona i grada Bihaća izazivalo je različite reakcije javnosti, od početnog izražavanja suosjećajnosti i želje da se pomogne pristiglim migrantima, do javnih protesta i negodovanja sve većeg broja građana Bihaća koji su sve više u strahu i imaju osjećaj da stvari izmiču kontroli. Ovakva situacija građane čini nervoznim, te sve više dolazi do izražavanja nezadovoljstva i razočaranosti građana sa odnosom viših nivoa vlasti prema Unsko sanskom kantonu. Sa druge strane u vrijeme sveopće ekonomske, a i svake druge krize, migrantska kriza je nekima dobar izvor deviza i takvi biraju umjesto onog uobičajenog turizma, “migrantski turizam”.

Pored svih problema koji proizilaze iz migrantske krize jedan je došao u žižu javnosti proteklih dana, posebno na društvenim mrežama i tiče se onečišćenja okoliša u urbanim dijelovima grada, a sve više i u prirodi, te uz prometnice na području grada Bihaća i drugih dijelova Unsko sanskog kantona.

Iako postoji veliki broj lokaliteta koji su onečišćeni, a posebno u prirodi, ruku na srce, još uvijek većina odbačenog otpada potiče od godina i godina bacanja smeća od strane domicilnog stanovništva. Međutim, na nekim mjestima gdje migranti prolaze kretajući se ka svome cilju, pojavile su se izuzetno velike količine odbačenog smeća koje migranti bacuju pohodeći prema Plješevici i toliko željenoj Europskoj uniji. Pored razne ambalaže svašta se nađe na ovim rutama, ima tu razne odjeće, obuće, deka, podmetača za spavanje, šatora, najlona, oruđa i čega sve ne.

Da li iz neznanja, neinformiranosti, zlobe ili svega navedenog zajedno, pojedinci su prozivali Nacionalni park Una zbog manjih do enormno velikih količina smeća koje su migranti odbacivali uz putni pojas magistralne ceste M11 kroz Lohovo pa gotovo sve do GP Užljebić, tačnije do odvojka iznad Lohova koji šumskim putevima i stazama vodi preko Lohovskih brda dalje ka Plješevici i granici sa Hrvatskom.

Iako navedena magistralna cesta i šumski putevi i staze nisu u nadležnosti i odgovornost JP Nacionalni park “Una” d.o.o., jedan dio javnosti neutemeljeno očekuje da ovo Javno preduzeće rješava brojne probleme unutar i van područja NP-a kao da se radi o “državi u državi” što svakako ovo zaštićeno područje nije. Brojne su druge institucije, ustanove i javna preduzeća koja imaju svoje zakonske obaveze da ih izvrše na određeni način, određenom mjestu, sa određenim ciljem i u određeno vrijeme. Valjda je to i zbog razloga što Nacionalni park Una već godinama vodi brigu o čistoći putnih pojaseva uz prometnice koje prolaze kroz i pored NP Una pa se podrazumijeva da moramo i kod ovog slučaja. Ako neće onaj ko treba, uradiće onaj koji podmeće leđa, a podmeće ih Nacionalni park Una jer je sramota da je oko najvećih prirodnih atrakcija u NP Una čisto, a da je put od Bihaća do NP Una “ukrašen” smećem koje ne prikuplja onaj ko je za takvo održavanje zadužen, a vjerovatno i plaćen. Da, takvo smo stanje zatekli uspostavom NP Una 2011. godine.

Međutim, bez obzira na sve navedeno, od danas je započela akcija prikupljanja smeća uz prometnicu M11 od Lohova ka GP Užljebić, te je prikupljen jedan manji kamion pun smeća kako je i vidljivo na fotografijama. U četvrtak se akcija nastavlja i nadamo se da će ovaj dio prometnice u potpunosti biti očišćen. Ostaje da se u rano proljeće velikom ekološkom akcijom očisti kompletna prometnica M11 od Ripča do tunela jer smeća koje bacaju migranti ima uz putni pojas duž cijelog naselja Lohovo do mosta na Uni u Ripču. Nećemo pitati ko je zadužen i nadležan, nema od toga ništa, prelijevanje iz šupljeg u prazno. Lohovo i Račić su dijelom rubni dijelovi NP Una sa sve bogatijim turističkim sadržajima i ponudom, te ova prometnica ne smije biti u stanju u kakvom se nalazi trenutno.

Obzirom na trenutno stanje po pitanju migrantske krize, za očekivati je da će se u narednom periodu i početkom proljeća očišćene dionice ponovo onečistiti i biće potrebno ponovo poduzeti aktivnosti na prikupljanju smeća.

Svakog proljeća Nacionalni park Una organizuje nekoliko vikend ekoloških akcija čišćenja okoliša pod nazivom “Samo malo dobre volje” pa koristimo ovu priliku da na ove akcije pozovemo sve dobronamjerne ljude da uzmu učešće, a posebno pozivamo političare, rukovodioce javnih preduzeća, institucija i ustanova sa svojim osobljem da se pridruže. Migranti i njihovo ponašanje nije opravdanje za izostanak ili osudu ovakvih akcija, sve je do nas, a posebno do odgovornih i nadležnih za svaku vrstu krize kroz koje prolazimo, ne samo ovu aktuelnu od 2018. vezanu za dolazak ljudi bez identiteta. Nije na Nacionalnom parku Una da rješava migrantsku krizu i ono što iz nje proizilazi već da brine o prirodi u Zakonom propisanim granicama i kao turistički brend privlači turiste u Bihać i Unsko sanski kanton. U smeće nećemo privući nikog, osim eventualno migranata, ali samo u prolazu, oni svakako ne žele ostati u BIH.

Našeg smeća je bilo i biće, prije i nakon dolaska migranata, veći dio unutar i oko NP Una smo proteklih godina očistili, a sada imamo novu situaciju koju treba rješavati. Radimo, a i svi drugi poput NP Una i Unskih smaragda trebaju raditi na podizanju ekološke svijesti

Neće se smeće, migrantska i svaka druga kriza riješiti samo kritikama, posebno ako se kritika upućuje na krivu adresu, a neće ni demagoškim pristupom rješavanja problema uz pomoć interneta, potrebno poduzeti konkretne akcije.