Održan sastanak mreže Sava Parks povodom predstavljanja novog projekta

Održan sastanak mreže Sava Parks povodom predstavljanja novog projekta

Članovi mreže zaštićenih područja uz rijeku Savu – Sava Parks Network, od 19. do 21. veljače 2019., sastali su se u Slavonskom Brodu povodom predstavljanja projekta Sava Parks II – Sloboda za Savu. U sklopu ovog projekta čije trajanje je 3 godine, a ukupna vrijednost oko 400.000,00 EUR, planiraju se provesti studije izvodljivosti projekata obnove rijeke Save i njene poplavne nizine.

Na nekim dijelovima, rijeka je ljudskim aktivnostima izmijenjena te bi vraćanje u prirodno stanje značilo i povratak vrijednih staništa te bolju obranu od poplava, ali i manji rizik za gubitak izvora pitke vode. Nakon izrade studija izvodljivosti, pripremiti će se dokumentacija za provedbu projekata obnove rijeke. Također će biti omogućen daljnji rad mreže Sava Parks. Projekt financira zaklada Aage V. Jensen, partneri na projektu su njemački EuroNatur, Hrvatsko drušvo za zaštitu ptica i prirode te Javna ustanova Zeleni prsten Zagrebačke županije. U provedbi projekta sudjeluje svih 23 organizacija članica mreže Sava Parks.

Rijeka Sava iznimno je vrijedna za sve zemlje kojima protječe, a u odnosu na rijeke zapadne Europe, veoma je dobro očuvana. Ona nam donosi vodu koja znači život ne samo za čovjeka, već i za mnoga druga živa bića. Vodocrpilišta velikih gradova uz Savu ovise o količini i kvaliteti vode koju Sava donosi. Zahvaljujući  dobroj očuvanosti, u rijeci i uz rijeku Savu nalazimo mnoge rijetke i ugrožene vrste i staništa. Uz Savu se nalaze prostrana plodna područja koja služe za uzgoj hrane te velike poplavne šume hrasta lužnjaka koje su jedinstvene na europskoj razini.

Jedna od aktivnosti projekta je i prevođenje Bijele knjige o Savi s engleskog na slovenski,hrvatski, bosanski i srpski jezik. Radi se o publikaciji koja sadrži konkretne prijedloge za unaprijeđenje zaštite od poplava te daljnje očuvanje Save i njenih pritoka. Ističe najveće vrijednosti rijeke Save, ali također i najaktualnije prijetnje. Među najopasnijim prijetnjama svakako su daljnji razvoj plovidbe, izgradnja hidroeletrana te iskapanje sedimenta. Knjiga pruža vjerodostojnu i dragocjenu osnovu za donošenje odluka o budućnosti Save i njezinih stanovnika te nudi konkretne prijedloge za održivi razvoj područja.