Svjetski dan vlažnih staništa 2019 – „Budućnost na rubu močvare“

Svjetski dan vlažnih staništa obilježen je kroz dva organizirana događaja u sklopu aktivnosti Sava TIES projekta. Dana 1.2.2019. predstavnici Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode AP Vojvodine prisustvovali su obilježavanju ovog dana u Šapcu (Srbija). Skup su organizirali Ministarstvo zaštite životne sredine, Zavod za zaštitu prirode Srbije, Pokrajinski zavoda za zaštitu prirode i IUCN – Regionalni ured za Istočnu Europu i Središnju Aziju, uz podršku Grada Šapca, Centra za stručno usavršavanje, Šabac i OŠ „Stojan Novaković” iz Šapca. Stručni suradnik za zaštitu šuma Alen Kiš predstavio je prisutnima cilјeve i dostignuća SavaParks mreže i međunarodnog projekta Sava TIES. Tom prilikom je ukazao na posljedice širenja invazivnih vrsta na vodenim i vlažnim staništima.

Događaj naziva „Budućnost na rubu močvare“održan je u subotu 02. 02. 2019. u selu Stružec (Hrvatska) – selo na rubu Parka prirode Lonjsko polje. Ogranak Matice hrvatske u Kutini i Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje su bili organizatori skupa, a pokrovitelj ja bio Grad Popovača uz potporu Sisačko moslavačke županije i Turističke zajednice Grada Popovača. Održan je i okrugli stol „Od Strušca 2002. do Strušca 2019.“ uz niz predavanja i filmskih projekcija. Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje predstavila je ciljeve i glavne aktivnosti projekta Sava TIES, koji je usmjeren na očuvanje vlažnih staništa u zaštićenim područjima od izvora do ušća rijeke Save kroz učinkovito upravljanje invazivnim vrstama. U sklopu predstavljanja projekta je također dat naglasak na promicanje tradicionalnih praksi u korištenju zemljišta u zaštićenim područjima, posebice u jačanju tradicionalne poljoprivrede kao što je ekološka poljoprivreda i ekstenzivno pašarenje te proizvodnje tradicijskih proizvoda i razvoju održivog turizma. U tu svrhu Ustanova je pripremila i edukativne letke projekta Sava TIES  koji su bili na raspolaganju posjetiteljima.

Svjetski dan vlažnih staništa obilježava se svake godine 2. februara, u znak sjećanja na potpisivanje „Konvencije o močvarama od međunarodnog značaja ” (Ramsarska konvencija) potpisane 2. 2. 1971. u Ramsaru (Iran).