Potpisan sporazum o partnerstvu za realizaciju avantura film festival "AVANT & UNA"

Danas 17.06.2019. godine u prostorijama JP NP "Una" d.o.o. u Bihaću uz prisustvo medija, Amarildo Mulić direktor NP "Una" i Mirsad Ćatić direktor festivala BAFF potpisali su SPORAZUM O PARTNERSTVU U PROVEDBI PROJEKTA Bihać avantura film festival "AVANT & UNA".

Predmet ovog Sporazuma je realizacija projekta Udruženja "Bosland" Bihać avantura film festival "AVANT & UNA" u svrhu pružanja partnerske podrške.

Ciljevi projekta "AVANT & UNA":

-Promocija i razvoj filmske industrije i žanrova avanturističkog karaktera svih profila

-Podizanje svijesti svih socijalnih kategorija o vrijednostima filma i podizanje kvaliteta kulturne i turističke ponude NP "Una" i grada Bihaća te zadovoljenje potreba građana i turista za filmskim sadržajem

-Internacionalno brendiranje grada Bihaća kao socijalno osjetljivog, humano etabliranog i ekološko osvještenog grada sa svijetskim vrijednim prirodnim ljepotama NP "Una" i potencijalima otvorenog i atraktivnog filmskog poligona

-Festivalsko mapiranje grada Bihaća na međunarodnoj sceni uz perspektivno korištenje prirodnih potencijala NP "Una" u produkciji filmskih ostvarenja

-Animiranje javne, socijalne i poslovne pozitivne energije pri realizaciji festivala i eksploatacije postfestivalskih vrijednosti. Promocije NP "Una" i grada Bihaća i njegovih kulturnih, historijskih, turističkih i poslovnih potencijala.

Putem medija, službene stranice i društvenih mreža Nacionalnog parka Una javnost će biti blagovremeno informirana o terminu održavanja i programu ovog događaja.