Učenici iz Mačvanske Mitrovice istražuju invazivne strane vrste u Specijalnom rezervatu prirode Zasavica

Učenici osnovne škole “Dobrosav Radosavljević Narod” iz Mačvanske Mitrovice učestvuju na radionicama na temu invazivnih stranih vrsta koje se organizuju u SRP Zasavica u okviru SavaTIES projekta.

Prva radionica je organizovana 22. aprila 2019. godine, u povodu obeležavanja Dana planete Zemlje, kada su učenici imai priliku da se upoznaju sa problematikom inzazivnih vrsta i  štetama koje nanose prirodi i samom čoveku.

Tokom druge radionice, organizovane 1. juna 2019. godine, u povodu obeležavanja međunarodnog Dana Save, učenici su imali terensku nastavu u Specijalnom rezervatu prirode Zasavica. Ovom prilikom su mogli da nauče sve o invazivnim vrstama koje postoje na Zasavici, njihovom štetnom uticaju na prirodne ekositeme i merama koje preduzima upravljač da bi ih suzbio. Osim toga, učenici su se upoznali sa značajem reke Save, njenim prirodnim vrednostima i negativnim uticajima kojima je izložena.