Prva godina iza nas - SAVA TIES

Iza nas je uspješna godina dana implementacije projekta izučavanja ekologije i biologije stranih invazivnih vrsta i borbe protiv istih – projekat Sava TIES. Povodom toga, u prvoj polovini mjeseca septembra (11.-13.) održan je sastanak partnera u Mađarskom gradu Kecskemetu gdje je prezentiran dosadašnji tok projekta svakog od partnera i potvrđene su obaveze za naredni period. Uz to, obavljena je i terenska posjeta i to u Nacionalni park Kiskunsag i Nacionalni park Koroš-Maroš, gdje su prezentirani načini borbe i eradikacije stranih invazivnih vrsta tog podneblja. 

Stručni tim Nacionalnog parka Una, u ovoj posjeti, činili su Amarildo Mulić, Rejhana Hadžić i Ibrahim Nadarević, a ustanovljeno je da je Nacionalni park Una, uz veliki angažman svog osoblja i ostala 2 člana tima, Emine Štrkljević i Harisa Hadžihajdarevića, ispunio sve svoje obaveze u dosadašnjem toku projekta.

Ovom prilikom se zahvaljujemo na dobroj organizaciji ove studijske posjete.

 

Behind us is a successful year of project implementation regarding studying of biology and ecology of the invasive alien species and fighting against them – Sava TIES project. Considering that, in the first half of September (11th-13th) a meeting of partners was held in the Hungarian city of Kecskemet, where the current flow of project was presented, and previously established obligations for the next period were confirmed. Also, a terrain visit to National park Kiskunsag and National park Koros-Maros took place, where presentation of fighting and eradicating the invasive alien species of that area was presented.

Members of the expert team of the National Park Una during this visitation were Amarildo Mulic, Rejhana Hadzic and Ibrahim Nadarevic, and it was established that the National Park Una, with great efforts of its staff and the other two members of the team, Emina Strkljevic and Haris Hadzihajdarevic, has fulfilled all of its obligations in this period of the project.

We use this opportunity to say our thanks and well regards for the good organization of this study visitation.