Predstavljanje projekta stručnoj javnosti

Projekat Sava TIES je predstavljen u Novom Sadu na Seminaru o invazivnim vrstama Srbije. U razdoblju od 2. do 4. studenoga 2018. godine velik broj predavača i sudionika iz zemalja regije se okupio kako bi izložili, naučili i raspravljali o invazivnim vrstama, trenutnoj sitaciji i aktivnostima. Seminar je organiziralo Naučno-istraživačko društvo studenata biologije i ekologije “Josif Pančić” iz Novog Sada. Na seminaru su sudjelovali projektni partneri Centar za životnu sredinu (BiH) i Pokrajinski zavod za zaštitu prirode (RS) gdje su brojnim sudionicima predstavili Sava TIES projekt.