"Mali rendžeri - obilježavaju Dan zaštite Dinarida"

U sklopu obilježavanja 7. oktobra Dana zaštite Dinarida, danas je u Nacionalnom parku "Una" organizirana posjeta učenika OŠ "Kulen Vakuf-Orašac" kojima smo upriličili radionicu posvećenu zaštiti prirode sa akcentom na upoznavanju osnovaca o Dinaridima i Asocijaciji Parkovi Dinarida koja okuplja 90 zaštićenih područja, članica asocijacije među kojima je i NP Una. Na ovaj dan želimo zajedno sa mladim ljudima poslati poruku javnosti kako je važno da se unaprijedi zaštita prirodnih i kulturnih vrijednosti na području Dinarida, kao važna zadaća i zajednički cilj za sve nas koji živimo na prostranom i biodiverzitetom bogatom području Dinarskog luka u svih 8 zemalja kroz koje se ovaj planinski masiv proteže.

Program obilježavanja Dana zaštite Dinarida u Nacionalnom parku "Una" :

 "Mali rendžeri -  obilježavaju Dan zaštite Dinarida"

- susret sa djecom učesnicima (malim rendžerima)

- upoznavanje djece i voditelja programa, prozivka, te kratak uvid u plan Dana zaštite Dinarida

- odlazak na prvu lokaciju i teoretsko predavanje o prirodi, povezanosti čovjeka i prirode, važnosti ravnoteže, biodiverziteta; geološkoj historiji ovog područja i prirode, objašnjenje šta su to Dinaridi, područje na kom se protežu, šta sve podrazumjevamo i susrećemo sa aspekta biljnog i životinjskog svijeta Dinarida

- upoznavanje djece sa ulogom i važnosti zaštićenih područja, povezati tu ulogu sa područjem na kojem se nalaze te prelazak na priču o NP Una i Asocijaciji koja okuplja zaštićena područja koja se nalaze na Dinarskom luku

- nastavak obilaska najatraktivnijih lokacija, gdje će se na pauzama govoriti o prirodi i zaštiti prirode,

- na Štrbačkom buku je održana interaktivna radionica koja uključuje bojanke i razne animacije.