Završne ovogodišnje aktivnosti na pilot području 1 (Račić) - Projekat Sava TIES

Dana 06. 11. 2019. godine na lokalitetu Račić, kontakt zoni Nacionalnog parka Una, u sklopu Sava TIES projekta, obavljene su završne aktivnosti uklanjanja japanskog dvornika (Reynoutria x bohemica) za ovu godinu. Uklanjanje je vršeno kako je planirano projektom odnosno kombinacijom mehaničkog i hemijskog metoda uklanjanja na način da se nadzemni dio biljke ukloni prikladnim alatom, a potom se u nisko odrezani-prizemni dio stabljike sipa rastvoreni Glyphosat. U svrhu priprema za završne ovogodišnje aktivnosti vršeno je praćenje vremenske prognoze, kako bi se metoda primjenila u najpovoljnijim vremenskim uslovima iz razloga što je spoj Glyphosata dosta osjetljiv na sunčevu svjetlost ali i oborine. Budući da je kraj vegetacionog perioda, bilo je nužno da što veća koncentracija spoja dođe do korjenovog sistema. Kada je utvrđeno da će biti povoljna oblačnost, sa malom mogućnošću kišnih padavina, aktivnosti su započele. Mehanički je uklonjeno a potom i hemijski tretirano polje japanskog dvornika koje je za to predviđeno, dok se pokraj njega ostavio uzorak 10x10m namijenjen isključivo mehaničkom uklanjanju i upoređivanju rezultata. Opitno polje je nakon mehaničkog uklanjanja i apliciranja Glyphosat-a fotografisano sa zemlje kako bismo mogli uporediti promjene i efikasnost primjenjenih metoda naredne godine.

Oblačnost u vrijeme radova je bila 6/8, a neposredno po završetku aktivnosti nije bilo kiše.

Aktivnosti u sklopu Sava TIES projekta se nastavljaju iduće godine, na oba pilot područja.

 

On 6th of November, 2019, at the Racic site, contact zone of the Una National Park, within the Sava TIES project, the final activities regarding the removal of the Japanese knotweed (Reynoutria x bohemica) for this year were carried out. Removal was performed, as it was planned in a project, with a combination of mechanical and chemical methods of removal by removing the above-ground part of the plant with a suitable tool, and then dissolved Glyphosat was poured into the low-cut-ground part of the plant. For the purpose of preparing for the final activities of this year, weather monitoring was carried out in order to apply the method in the most favorable weather conditions because the compound of Glyphosat is quite sensitive to sunlight and precipitation. Since it is the end of the vegetation period, it was necessary for the highest possible concentration of the compound to reach the root system. When it was determined that it would be favorable cloud cover, with little chance of rain, activities began. The Japanese knotweed field was mechanically removed and then chemically treated, and a 10x10m square intended for only the mechanical removal and comparison of results was left next to it. After the mechanical removal and application of Glyphosat, the field of study was photographed from the ground so that we can compare the changes and the effectiveness of the methods used next year.

The cloud cover at the time of the work was 6/8 and there was no rain immediately after the activity was over.

Activities under the Sava TIES project will continue next year, in both pilot areas.