Poribljavanje u Nacionalnom parku Una

Bihać, 12.11.2020.

Danas je u Nacionalnom parku Una izvršeno poribljavanje ribolovnih revira na rijekama Una i Unac pri čemu je u vodotoke ispušteno oko 40.000 komada mlađi autohtone vrste potočne pastrmke (Salmo trutta morpha fario). Za razliku od prošle godine kada je za poribljavanje korištena odrasla riba veličine 20-30 cm (potočna pastrmka i lipljen), ove godine je odlučeno da se u ove rijeke ispusti mlađ potočne pastrmke veličine 8 do 14 cm koja je uzgojena i nabavljena u ribogojilištu „RIZ Krajina“. Poribljavanje je izvršeno na više tačaka duž vodotoka Une na potezu od zaseoka Ćelije preko Klise, Kulen Vakufa, Palučaka i na rijeci Unac u Martin Brodu, a iduće godine poribljavanje će se izvršiti i u reonu Lohova uzvodno od Dvoslapa. Ovom prilikom se zahvaljujemo članovima FFC „Una fly“ iz Bihaća koji su nam pružili podršku tokom cjelodnevnih aktivnosti poribljavanja.

I dalje je prisutan problem kormorana-velikog vranca kao zaštićene vrste koji pričinjava velike štete na ribljem fondu unskog sliva ali i u rijekama cijele regije. JP Nacionalni park „Una“ Bihać kao i USR „Una“ Bihać su u više navrata tražili od nadležnih da se donesu adekvatne mjere kojima će se smanjiti štete od ove vrste ptice čija populacija raste, te pravi sve više štete na ribljem fondu naših rijeka.